ΕΣΟΕ στο  esoe facebook group
Εκτύπωση
PDF

17ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΟΕΕ - ΟΕΒΕ με τη συμμετοχή του ΕΣΟΕ

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο που οργανώνεται από την ΟΕΕ, την ΟΕΒΕ με τη συμμετοχή του ΕΣΟΕ. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 6&7 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο President. Σας επισυνάπτουμε  το προγράμμα.

Ο Επαγγελματικός Σύλλογος Ορθοδοντικών Ελλάδος συμμετέχει με στρογγυλό τραπέζι που συντονίζει ο Α. Καραμούζος την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στις 14:50-16:30.

Οι ομιλητές ειναι οι εξής:
ο Α. Κόκκας με θέμα: " Η ειδικότητα της Ορθοδοντικής στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης",
ο Α. Καραμούζος με θέμα: " Βασικές μέθοδοι χρηματοοικονομικής αποτίμησης ενός ιδιωτικού ιατρείου. Τι πρέπει να γνωρίζει ο Ορθοδοντικός;",
ο Ι. Τζούτζας με θέμα "Επικρατούσες απόψεις για τον έλεγχο των λοιμώξεων στο ορθοδοντικό ιατρείο" και
ο Ν. Καπελλαρής με θέμα " Οι φορολογικές υποχρεώσεις των οδοντιάτρων για το 2014 και οι ρυθμίσεις του νέου Φορολογικού Νόμου".

Μετά το στρογγυλό τραπέζι θα συγκληθεί η Γενική Συνέλευση του ΕΣΟΕ.
Η παρουσία σας είναι σημαντική για την ορθή ενημέρωσή σας στις νεώτερες επιστημονικές εξελίξεις και στα  σύγχρονα επαγγελματικά ζητήματα  και απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του Συλλόγου μας.
Σας προτρέπουμε λοιπόν να συμμετάσχετε στις εργασίες του Συνεδρίου!

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Άννα Παπαδογεωργάκη-Αναγνώστου
Πρόεδρος ΔΣ του ΕΣΟΕ
Συντονίστρια του 17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου