ΕΣΟΕ στο  esoe facebook group
Εκτύπωση
PDF

ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠ.ΟΙΚ.

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator.

(ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο.Σ.Α.)

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ
ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΟΡΙΑ
ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΩΝ         

Το αφορολόγητο όριο (που για το 2010 ήταν 12.000€) μειώθηκε από 1/07/2011 στις 8.000€ και τώρα στις

5.000€, με αναδρομική ισχύ για όλο το 2011.

α) Η νέα κλίμακα του φόρου:

 

κλιμακιο εισοδήματος

φορολογικοσ συντελεστής

%

ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

εισοδήματος

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ

5.000

0

0

5.000

0

7.000

10

700

12.000

700

4.000

18

720

16.000

1.420

10.000

25

2.500

26.000

3.920

14.000

35

4.900

40.000

8.820

20.000

38

7.600

60.000

16.420

40.000

40

16.000

100.000

32.420

Άνω των 100.000

45

 

 

 

β) Όλες οι φοροαπαλλαγές θα εκπίπτουν πλέον μόνο από το φόρο και το ποσοστό από 20% γίνεται 10%. Έτσι, καταργείται εντελώς το άρθρο 8 του Κώδικα του Φ.Ε. που ορίζει ότι ορισμένες δαπάνες (πχ ΤΣΑΥ, ιατρικά έξοδα κτλ) εκπίπτουν από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου.


Επίσης, οι νέοι ηλικίας έως 30 ετών, οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών καθώς και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, θα έχουν αφορολόγητο ποσό 9.000€.


Ποιες δαπάνες και με ποια ποσοστά θα ισχύσουν αναδρομικά για το 2011:

 

1. Δαπάνη λόγω αναπηρίας.

Μέχρι τώρα, αφαιρείτο από το εισόδημα ποσό 2.400€ για κάθε

πρόσωπο που έχει αναπηρία.

Τώρα, θα έχουμε πρόσθετο αφορολόγητο 2.000€

2. Εισφορές στα Ταυεία Ασφάλισης (ΤΣΑΥ κτλ).

Μέχρι τώρα, ολόκληρο το ποσό αφαιρείτο από το συνολικό εισόδημα για

κάθε σύζυγο.

Τώρα, οι εισφορές θα μειώνουν το φόρο κατά 10%.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Έστω εισόδημα 30.000€ και οι ασφαλιστικές εισφορές στο ΤΣΑΥ ήταν 4.000€. Η ωφέλεια του φόρου που είχε κάποιος μέχρι τώρα ήταν 1.280€ ενώ τώρα, για το 2011, θα έχει μόνο 400€ (δηλ. 4.000€ χ 10%).

3. Τόκοι δανείων νια αγορά πρώτης κατοικίας.

Α) Για δάνεια που συνάφθηκαν μέχρι 31/12/1999, μέχρι τώρα αφαιρείτο το 100% της δαπάνης των τόκων από το εισόδημα.

Β) Για τους τόκους δανείων που συνάφθηκαν από 01/01/2000 μέχρι 31/12/2002, μέχρι τώρα αφαιρείτο το 100% της δαπάνης για κατοικία μέχρι 120τμ. Για πάνω από 120τμ. η έκπτωση περιοριζόταν στο ποσό των τόκων που αναλογεί στα 120τμ.

Γ) Για τους τόκους δανείων που συνάφθηκαν από 01/01/2003, μέχρι τώρα αφαιρείτο από το φόρο το 20% των τόκων μέχρι ποσού στεγαστικού δανείου 200.0006, με μέγιστο τα 120τμ της κατοικίας.

Τώρα, για όλες τις παραπάνω κατηγορίες δανείων, θα αφαιρείται από το

φόρο το 10% των τόκων μέχρι ποσού στεγαστικού δανείου 200.000€, με

μέγιστο τα 100τμ της κατοικίας.

4. Ιατρικές αμοιβές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Μέχρι τώρα, αφαιρείτο το 100% της δαπάνης από το συνολικό

εισόδημα.

Τώρα, θα αφαιρείται το 10% της δαπάνης και η μείωση του φόρου δεν

μπορεί να υπερβεί τις 3.000€.

 5. Έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης.

Μέχρι τώρα, αφαιρείτο από το φόρο το 20% της δαπάνης με ανώτερη

μείωση τα 6.000€ για κάθε σύζυγο.

Τώρα, θα αφαιρείται από το φόρο μόνο το 10% της δαπάνης και μέχρι

3.000€.

6. Διαμόρφωση του αφορολόγητου ποσού.

α) Για ένα παιδί: μέχρι τώρα ήταν 13.500€. Τώρα είναι 7.000€.

β) Για δύο παιδιά: μέχρι τώρα ήταν 15.000€. Τώρα είναι 10.000€.

γ) Για τρία παιδιά: μέχρι τώρα ήταν 23.500€. Τώρα 12.000€.

δ) Για τέσσερα παιδιά: μέχρι τώρα ήταν 25.500€. Τώρα είναι 15.000€.

7. Ασφάλιστρα ζωής, ατυχημάτων κτλ.

Μέχρι τώρα, αφαιρείτο από το φόρο το 20% της δαπάνης, δηλαδή ανώτατο ποσό φόρου 1.200€ χ 20% = 240€ για τον άγαμο και 2.400€ χ 20% = 480€ για την οικογένεια αντίστοιχα.

Τώρα, θα αφαιρείται από το φόρο μόνο το 10% της δαπάνης, δηλαδή ανώτατο ποσό φόρου 1.200€ χ 10% = 120€ για τον άγαμο και 2.400€ χ 10% = 240€ για την οικογένεια αντίστοιχα.

8. Αμοιβή δικηγόρου.

Μέχρι τώρα, αφαιρείτο από το φόρο το 20% της δαπάνης, με ανώτατο

ποσό το 10% του εισοδήματος.

Τώρα, η έκπτωση αυτή καταργείται εντελώς.

9. Το αφορολόγητο ποσό νια το χτίσιμο των αποδείξεων νια το 2011 ορίζεται σε 25% και για ποσά εισοδήματος μέχρι 60.000€ (ανώτατο όριο 15.000€). Αν το άθροισμα των αποδείξεων υπολείπεται του ως άνω ποσού, επιβάλλεται φόρος 10%.

10. Φροντιστήρια μαθημάτων.

Μέχρι τώρα, αφαιρείτο φόρος 20% επί της δαπάνης για κάθε παιδί

που τον βαρύνει ή για τον κάθε σύζυγο, με περιορισμό της δαπάνης τα

1.200€.

Τώρα, θα αφαιρείται ποσό 10% της δαπάνης, η οποία δεν μπορεί να

υπερβεί τα 1.000€.

 11. Ενοίκια νια κύρια κατοικία καθώς και παιδιών που σπουδάζουν.

Μέχρι τώρα, αφαιρείτο από το φόρο το 20% του ενοικίου και μέχρι 1.200€ (δηλαδή είχε ωφέλεια 1.200€ χ 20% = 240€).

Τώρα, θα αφαιρείται 10% και μέχρι ποσό 1.000€ (1.000€ χ 10% =

100€).

12. Αν η δήλωση γινόταν ηλεκτρονικά, υπήρχε μέχρι τώρα μείωση 1.5% επί του φόρου, με ανώτατο 118€.
Τώρα αυτό καταργήθηκε εντελώς.

13. Δωρεές - χορηγίες.

Α) Δωρεές χρηματικών ποσών στο Δημόσιο, Δήμους, ιερούς ναούς, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα κρατικά νοσοκομεία κτλ.

Β) Δωρεές ιατρικών μηχανημάτων, ασθενοφόρων κτλ σε νοσοκομεία: μέχρι τώρα, αφαιρείτο από το φόρο το 20% της δαπάνης.

Γ) Δωρεές στα κοινωφελή ιδρύματα, στα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, στα Ν.Π.Δ.Δ., στα Ν.Π.Ι.Δ., τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς: μέχρι τώρα, αφαιρείτο από το φόρο 20% της δαπάνης.

Δ) Δωρεές λόγω χορηγίας προς τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς: μέχρι τώρα, αφαιρείτο από το φόρο το 20% της δαπάνης.

Τώρα, για όλες τις παραπάνω κατηγορίες θα αφαιρείται από το φόρο το 10% της αξίας της δωρεάς.

Κατάργηση αφορολογήτου ελεύθερων επαγγελματιών

Μεγάλο πλήγμα κατά της επιχειρηματικότητας των νέων ελεύθερων επαγγελματιών αποτελεί η κατάργηση της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε., σύμφωνα με την οποία απαλλάσσονταν του φόρου εισοδήματος τα κέρδη μέχρι 30.000€ των νέων επιτηδευματιών, για τα 3 πρώτα χρόνια από την έναρξη της επιχείρησης-οδοντιατρείου, εφόσον αυτοί δεν είχαν συμπληρώσει κατά το χρόνο έναρξης το 35 έτος της ηλικίας τους.