ΕΣΟΕ στο  esoe facebook group
Εκτύπωση
PDF

ΝΟΜΟΣ 4025

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator.

ΝΟΜΟΣ 4025 /18-10-2011

Νέος νόμος με τίτλο “Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις”  ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 18/10/2011. Από την 1-1-12 οι άδειες άσκησης επαγγέλματος και  οι τίτλοι ειδικότητος θα απονέμονται από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία ενώ την ευθύνη των αδειών λειτουργίας των οδοντιατρείων θα έχουν οι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι.
Το άρθρο 35 έχει ως εξής:

Εκτύπωση
PDF

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΟΠΥΥ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2456

3 Νοεμβρίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του

Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγεί−

ας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ..................................................................................... 1

Καθορισμός αμοιβών των με σύμβαση θεραπευτών

γιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ............................................................... 2

Εκτύπωση
PDF

ΝΟΜΟΣ 3919

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator.

ΑΡΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Ν.3919_2011

 

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
Είδος: ΝΟΜΟΣ
Αριθμός: 3919
Έτος: 2011
ΦΕΚ: Α 32 20110302
Τέθηκε σε ισχύ: 02.03.2011
Ημ.Υπογραφής: 24.02.2011

Τίτλος
Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων