ΕΣΟΕ στο  esoe facebook group
Εκτύπωση
PDF

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ -ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator.

Χορήγηση άδειας άσκησης ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος και άδειας λειτουργίας οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων

 

Αγαπητοί οι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι στην  με αρ. Υ7/Γ.Π.οικ.145276 από 30-12-2011 εγκύκλιο, ο Υπουργός Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης με σαφήνεια ορίζει ότι:

Μέχρι να εκδοθούν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις,οι άδειες άσκησης επαγγέλματος, οι τίτλοι ειδικοτήτων, και οι άδειες  λειτουργίας ιατρείων και

οδοντιατρείων εξακολουθούν να χορηγούνται από τις οικείες περιφερειακές ενότητες.

 

     Σχετικά αρχεία : PDF 20111230 Από ΕΟΟ προς Ο Σ Για διευκρ Υπ Υγ σχ αρ 35 Ν 4025 χορηγηση αδειων παραταση2

 

 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ AΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ

τηλ. 210-3813380,2103303721,Fax : 210 3834385 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

 

Αρ.Πρωτ. 1484 Φ 43 Αθήνα,30 Δεκεμβρίου 2011

ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΓΠοι 145276,30-12-11 «Χορήγηση άδειας άσκησης ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος και άδειας λειτουργίας ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων»

Προς τους

Οδοντιατρικούς Συλλόγους της Χώρας

Σας ενημερώνουμε ότι στην με αρ. Υ7/Γ.Π.οικ.145276 από 30- 12-2011 εγκύκλιο, ο Υπουργός Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης με σαφήνεια ορίζει ότι:

Μέχρι να εκδοθούν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις, οι άδειες άσκησης επαγγέλματος , οι τίτλοι  ειδικοτήτων, και οι άδειες λειτουργίας ιατρείων και ο δοντιατρείων εξακολουθούν να χορηγούνται από τις οικείες περιφερειακές ενότητες.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΙΓΛΑΣ

Συνημμένη:

1484,φ 45,ειδ, 30-12-11 Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας Υ7/ΓΠοι 145276,30-12-11 «Χορήγηση άδειας άσκησης ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος και άδειας λειτουργίας ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων»

 

Εκτύπωση
PDF

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ν.3919 21-12-2011

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator.

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β’

Αθήνα, 21-12-2011

Αριθ. Πρωτ.:

Υ3β/Γ.Π./οικ.141282

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17

Ταχ. Κώδικας : 101 87

Tηλέφωνο: 210-5232821 εσωτ.251

Fax: 210-5230577

E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας.

Έδρες τους.

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του Ν.3919/2011(ΦΕΚ Α’32)»

ΣΚΟΠΟΣ

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3919/2011

(ΦΕΚ Α' 32), με στόχο την ομοιόμορφη αντιμετώπιση από την Υπηρεσία σας, της διαδικασίας λειτουργίας

ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (π.χ οπτικών καταστημάτων,

εργαστηρίων, ιατρείων, μονάδων, διαγνωστικών κέντρων, κτλ) που υπάγονται στην αρμοδιότητα της

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Εκτύπωση
PDF

«Διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 14 και 15 του Ν.3986 για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στο ΤΣΑΥ.

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ : B΄

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29

Ταχ. Κώδικας : 10110 - Αθήνα

Πληροφορίες : Ε. Ράπτη

Τηλέφωνο : 210 - 3368109

FAX : 210 – 3368185

Αθήνα, 5 / 12 / 2011

Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / 24872 / 883

ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα

Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.)

Μάρνη 22

104 39 Αθήνα

ΚΟΙΝ. : 1. Τομέας Σύνταξης Μηχανικών

και Εργοληπτών Δημοσίων

Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Κολοκοτρώνη 4

105 61 Αθήνα

2. Τομέας Σύνταξης

και Ασφάλισης

Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.)

Αχαρνών 27

104 39 Αθήνα

3. Τομέας Ασφάλισης

Νομικών (Τ.Α.Ν.)

Σωκράτους 53

104 31 Αθήνα

ΘΕΜΑ : «Διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 14 και 15 του

ν.3986/2011 για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του Ε.Τ.Α.Α.»